fredag 24. april 2009

Dop i skolegården - hva kan gjøres?I dagens Dagblad bekreftes det fra politiet i Oslo at skolebarn selger dop for et kriminelt nettverk som kaller seg for "Red Dragon". Hvorfor overrasker ikke dette meg?

At skoleelever rekrutteres til salg eller formidling av alkohol og dop rett under nesa på patuljerende lærere i skolegården har vært kjent lenge. På den videregående skolen jeg jobbet på tidligere var hasj og -alkoholsalg et så stort problem at politiet patruljerte skolegården jevnlig. I andre byer setter man opp overvåkingskameraer i skolegården, for å komme hærverk til livs sies det, men kameraene er også effektive i ett ledd for å overvåke annen kriminalitet. Vektere har også blitt satt inn i skoletiden på skoler der man vet at dop og -alkoholsalg er et problem.

Effekten av en slik overvåkning (fysisk eller digital) kjenner jeg ikke til, men det ser ut til at bakmennene har metoder til å komme seg forbi disse sperrene. I dag hører vi altså at skolebarn blir rekruttert til å selge dopet selv, og slik dras inn i en kriminell gjeng. Hva blir det neste?

Det er trist at det er kommet så langt at politiet må være til stede i skolegården for at elever og lærere skal føle seg trygge. Jeg har ikke noe svar på hvordan man skal kunne bremse denne utviklingen. Politiet må i allef all ha de midlene som trengs til å kunne etterforske og - arbeide forebyggende opp mot de mest belastede skolene.

Skoler skal være et trygt sted for læring. Det skal ikke være lettere for en elev å få tak i dop og -alkohol i skolegården enn det er for en innsatt i en gjennomsnittelig fengselsgård!

Trygg elevenes hverdag, og det nå!

Bildet er lånt fra umn.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar