tirsdag 14. april 2009

Lærere gjør en viktig jobb!

Det er med glede jeg leser resultatene av undersøkelsene kunnskapsdepartementet har gjort om hvilke yrker folk ser på som de viktigste i samfunnet. Sykepleiere (82%) og lærere (77%) får høyest score i denne undersøkelsen.

Som lærer er jeg jo ikke i tvil om at arbeidet jeg utfører er viktig. Likevel er det godt å få det bekreftet at andre også verdsetter den innsatsen man legger ned. Skulle man tro alt det media skriver om lærere og den jobben vi utøver så ville inntrykket man sitter igjen med være et helt annet. Det er nok av nyheter som fokuserer på inkompetente lærere og dårlig utdanning. Nå er det jo selvsagt ikke slik at selv om et yrke er viktig at man er fornøyd med hvordan jobben blir gjort.

Heldigvis så opplever jeg som lærer både viktigheten av arbeidet jeg utfører, og tilfredshet på hvordan jeg utøver arbeidet mitt i møte med eleven og foreldrene i hverdagen i skolen. Uansett er det godt at læreryrkets viktighet synliggjøres utad i media. Da kan kanskje debatten forsterkes på hvordan vi kan få flere og gode lærere i norsk skole, og ikke på hvorfor norsk skole ikke holder mål.

Vil du jobbe med et av Norges viktigste yrker? Prøv deg her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar