torsdag 2. april 2009

Til det beste for fellesskapet

KRF ønsker obligatorisk samfunnstjeneste for all ungdom i skole-, omsorg-,eldresektoren. Tjenesten skal angivelig vare mellom 3 måneder og 1 år. Umiddelbart synes jeg dette høres ut som en god idé. Jeg er veldig sjelden enig i KRF-politikk, men at førstegangstjenesten kunne erstattes av en mer nyttig samfunnstjeneste høres ikke dumt ut. Tom Remlov sa i radio programmet Her og Nå på NRK i går at barn mangler en overgangstilstand mellom barn og voksen etter at førstegangstjenesten er bygget ned. Han nevnte også at det ikke eksisterer førstereisgutter lenger (Heldigvis tenker jeg om det siste i alle fall.) Jeg kan også legge til at kvinner ikke får barn som tidlig som før og derfor heller ikke kommer så fort over i voksentilværelsen.

Samfunnstjenesten skal bidra til å verne om fellesskapet. Tom Remlov fortsetter:

– Fordi kjernen i mangfoldssatsingen er å skape en sunnere integrering av de ulike kulturene og etniske opphavene vi har i det moderne Norge. Dette dreier seg om å få alle til å føle seg som en del av samfunnet. Man skal yte noe til fellesskapet, og da blir man også en del av det, sier Remlov.

Jeg synes tankegangen om å yte noe til fellesskapet er god. Vi lever i et rikt land der vi er flinke til å påpeke våre rettigheter. Men man har også plikter i et samfunn. Grunnlovsparagrafen om å avtjene tjeneste for å verne om Fedrelandet kan lett endres til å avtjene tjeneste for å yte noe til fellesskapet.

Uansett, samfunnstjeneste eller ikke, ordningen kan aldri og vil aldri bli et svar på det skrikende behovet vi har for kvalifisert arbeidskraft i helse og -omsorgssektoren! Det er heller ikke utredet om en slik samfunnstjeneste vil være økonomisk bærekraftig. En samfunnstjeneste vil bare avhjelpe situasjonen i del ulike instituajonene. En ungdom i samfunnstjeneste kan aldri erstatte kvalifisert personell. For at man skal få kvalifisert personell i denne sektoren som bare vokser, trenger vi trygge arbeidsforhold, god utdanning, og solide lønnsforhold for denne gruppen. Vi må få ungdommen til å ønske å jobbe i omsorgs og helse-sektoren, og det får vi neppe til ved å påføre dem tvungen samfunnstjeneste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar