torsdag 11. juni 2009

Klimaparadokser.
Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Da media endelig setter klima på dagsorden viser det seg at beslutningstagerne er like veike som vanlig. Tre paradokser:

Oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen:
Dagbladet melder i dag at det er stort flertall i folket mot oljeboring i nord. Hurra sier jeg, kanskje hjalp det å skrive under på kampanjen. Eller? Nei, Oljedirektoratet skal utføre seismikkskytinger i Nordland i sommer, og forsøker å kompensere fiskerne for å la være å fiske i denne perioden. I dagens Her og Nå (NRK P1) omtalte fiskerene at dette forslaget som å "tisse i buksa for å holde varmen".

Fisker Bjørnar Nicolaisen i Andøy fiskarlag sier:

"Vi fiskere er ikke interessert i allmisser eller judaspenger som mange kaller disse kompensasjonene for. Vi vil drive vår næringsvirksomhet i fred, og er forbannet på Oljedirektoratet som innvaderer fiskefeltene og ødelegger livsgrunnlaget vårt. Vi driver med bærekraftig og økologisk riktig matproduksjon til en verden hvor store deler av befolkningen sulter."

Satoilsjef Helge Lund sier fra oljekonferansen i Lofoten at oljeutvinningen i Norge vil avta i Norge etter 2015. Det er derfor viktig at vi finner nye oljeforekomster slik at Norge kan opprettholde samme intekter og arbeidsplasser.

At det var? Er ikke dette virkelig å "tisse i buksa for å holde varmen?" Vi må jo innse at oljen på et eller annet tidspunkt vil ta slutt. Da er det ingen vei tilbake. Hvorfor kan vi ikke bare forstå at vi må satse på teknologi, kloke hoder og fornybar energi? Før eller siden må vi uansett.

Høyhastighetstog
, når da?
Mens mange jublet over at stortinget har gått inn for flere utredninger for å bygge ut høyhastighetstog i Norge, kritiserer Norsk Industris Stein Lier Hansen jernbaneverket for å trenere prosessen. Han henviser til dem som "snegletogmafiaen." Hovedfokus i Jernbaneverket har vært, og er, å vedlikeholde eksisterende jernbanenett (noe som synes vanskelig nok red. anm). Det er 15- 20 år siden høyhastighetstogsideen ble lagt fram til utredning. Nå varlser jernbaneverket flere år til med utredning før man går i gang.

Er det så vanskelig å finne svar på dette? Er det virkelig politisk og økonomisk vilje til å foreta utbyggingen? Eller er det bare fagre valgkampsløfter?Deponier mot restavfall blir forbudt 1.juli
Dette er jo fantastisk, eller? Jo da, men paradokset er jo at forbrenningsanleggene i Norge ikke mottar nok søppel til å drive anleggene optimalt. Energien som skal gå til fjernvarme blir derfor mindre. Hvordan er dette mulig?

(Her og Nå) Jo, norske kommuner har fått nyss om at det ikke er nok forbrenningsanlegg ferdigstilt til å ta i mot alt dette søplet før 1.juli. Dette satt sammen med at norske forbrenningsanlegg er dyre, gjør at flere kommuner sender søpla si til Sverige der de har billigere priser og stor kapasietet.

Det er altså gunstigere å kjøre søpla i digre dieseldrevne trailere over grensa enn å sende den noen kilometer/mil til nærmeste forbrenningsanlegg. Hvordan i huleste er dette mulig?

1) Forbrenningsanleggene er ikke ferdigstilt ennå
2) Det er en forbrenningsavgift på co2-utslippene fra disse anleggene slik at prisene blir høyere enn i Sverige.

SFT vil ikke forby eksport av søppel per i dag siden det ikke er nok forbrenningsanlegg til å avhjelpe situasjonen. Samtidig sliter de forbrenningsanleggene vi har med å få nok søppel til sine ovner. Det er billigere å kjøre det stadig voksende søppelberget over til naboen. Det er godt Sverige vil ta i mot dritten vår.


Jeg har vel lært av disse klimaparadoksene at man skal være forsiktig med hva man ønsker seg...


Illustrasjoner: Stuart Bradford, Randy Pollack og J.T Morrow

Gi Kudos til denne saken!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar