fredag 15. januar 2010

Lekser opp og lekser i mente...

Jeg skulle liksom holde meg unna denne pågående leksedebatten siden jeg holder på med hjemmeeksamen.Men etter gårsdagens innlegg i Dagsavisen av Thore Langfeldt må jeg bare si noen ord.

Lekser avler ikke vold! Det blir noe groteskt i å gi lekser skylden for at far er voldlig mot barn. Denne faren som dunket hodet til sønnen sin i lekseboka ville dunket hodet hans av en mengde andre årsaker. Lekser avler ikke vold. Det er voldelige foreldre som er skylden i at barna har det vondt. Ikke skolen! Det Langfeldt derimot har rett i er at lekser kan gjøre vondt verre for elever som strir med skolearbeid i utgangspunktet, og at det kan skape prestasjonsangst. Hvorfor det mon tro?

Grunnen er at mange lærere ikke differensierer lekser. Tilpasset opplæring bør også gjelde lekselesing.

Jeg er tilhenger av at lekser bør være oppgaver som er lette å gjøre hjemme på egenhånd.

Læring innebærer mye repetisjon og trening. Lekser i småskolen f.eks kan være å øve på addisjon og subtraksjon til man slipper å regne med fingrene. Det kan være å lese 15 minutter hjemme i en selvvalgt bok, eller å øve på engelske ord(gloser). Dette er enkle oppgaver foreldre kan hjelpe til med. Men også denne typen lekser skal være tilpasset.

Videre opp i klassetrinn vil enkle skriveoppgaver, repetisjonsspørsmål, leseoppgaver til de ulike temaene i fag, automatisering av regneoperasjoner, glosetrening og verbbøying i fremmedspråk være greie lekser. Det er også viktig at læreren ikke bruker leksetiden til å la elevene sette seg inn i deler av læreplanmålene som man ikke får tid til på skolen. Leksetiden bør maks utgjøre en halv time pr. dag, og bør oppsummere dagens gjøremål.

Jeg var på et foredrag med Terje Ogden på seminar i Tromsø. Han trakk fram undersøkelser som viser at lekser har effekt hvis det er snakk om repetisjon, og hvis repetisjonen kommer noen timer etter man har gått gjennom det på skolen. Det er derfor ikke mye poeng i å la lekselesing foregå på skolen, og slik øke barnas skoledag ytterligere. Dette har jeg skrevet om tidligere.

Undervisning og veiledning må foretas av pedagogene i skoletiden, repetisjonen og oppsummeringen kan elevene fint klare ved hjelp av foreldrene, hjemme!

Anbefaler Håkon Styri Skolearbeid avler vold? og Kjell Skogen Er lekser bare tull?

3 kommentarer:

  1. Bra! Lekser avler definitivt ikke vold. Du skriver det så godt, så jeg tror jeg bare sier meg enig. Lekser bør være repetisjon.

    SvarSlett
  2. Takk for ros, klarte ikke la være etter den uttalelsen til Langfeldt.

    SvarSlett
  3. Lekser, ja. Enig at lekser bør være en repetisjon av det de har gjennomgått på skolen. Og ofte er det vel det. Problemet med lekser, er å vite hvor mye som er nok. Noen barn blir sittende i timesvis, strever og sliter, og det er ikke særlig ålreit. Så har du de som surfer seg gjennom ukas lekser på ca 2 minutter. Men de surfer seg jo ofte gjennom det meste på skolen også.

    SvarSlett