onsdag 24. mars 2010

Elever søker lærere.


Jeg er tillitsvalgt. Det er ikke lenge siden jeg var på dagskurs. Der ble det snakket lenge og vel om Oslo kommunes strategier for å få nok kvalifiserte pedagoger til skolen. Situasjonen er temmelig dramatisk. Det er ingen nyhet at gjennomsnittsalderen for lærere er temmelig høy. Dette kombinert med det enkle faktum at Oslos befolkning vokser dramatisk hvert år, gjør at det må bygges et klasserom i uken de neste 10 årene! Nei, det er ikke tull. 1200 lærerstillinger må fylles hvert år framover. Disse lærerstillingen skal være faglærte. Hvordan har osloskolen tenkt å få det til?
 • De vil rekruttere lærere fra hele landet (og slik tappe andre byer/kommuner for kvalifiserte lærerkrefter)
 • De vil samarbeide med næringslivet. De har nå gått inn i samarbeid med StatoilHydro om prosjektet Teach First Norway - et utviklingsprogram for særs dyktige nyutdannede mastergradsstudenter. Disse skal arbeide som realfagslærere på de mest utfordrende skolene i Groruddalen i Oslo, før de får tilbud om jobbintervju i StatoilHydro. De må binde seg for to år.
 • De lokker med høyere lønn ved nyansettelser for å få lærere til å velge skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand der skolene sliter med å få kvalifiserte lærere. De som jobber der fra før får ingen ting ekstra
 • De satser på lederutvikling for å få kvalifiserte ledere til skolene.
I tillegg har kommunen laget et eget strategidokument (som jeg ikke finner i farten) for hvordan man skal få tak i de beste hodene. For første gang har lønn blitt nevnt som et insitament for å rekruttere studenter til læreryrket. Det lover jo godt.

For å være ærlig er jeg mest interessert i de langsiktige initiativene Oslo kommune setter i verk for å rekruttere lærere. Tiltakene som nå er satt i gang er fungerer i beste fall som brannslukning, men fjerner ikke trusselen om brann, for å si det slik. Det er prisverdig at det satses ekstra i Groruddalen og Søndre Nordstrand, men jeg er usikker på om det vil lønne seg å satse på løsninger der lærertilgangen ikke vil være permanent. Det er jo ikke veldig sannsynelig at de klokeste realisthodene vil ønske å bli i ungdomsskolen på Grorud hvis de i stedet kan doble lønn og utfordringer hos Statoil Hydro?

Hva vil fungere da?
 • Lærerprofesjonen må styrkes. La lærerne få være klasseledere og den pedagogiske autoriteten de er ment å være. La læreren bli hørt mht skoleuvikling og læreplanutvikling. Pedagogene er eksperter på læring!
 • Vern om undervisning, tid til forberedelse og - etterarbeid slik at lærerne får tid til å gjøre jobben sin innenfor rammen av et årsverk.
 • Styrk lærerutdanningen og praksis slik at lærerne er trygg på sin kompetanse og sin didaktikk
 • Øk lønningene slik at de ligger jevnt med yrker der like lang utdanning er påkrevd. Pr. i dag ligger universitets og høyskoleutdannede i Oslo kommune på 79% av tekniske/ingeniør yrker.
Det er med stolthet man skal heve hodet å si - Jeg er lærer!

Tror du at du har lyst til å prøve deg i klasserommet? Ta testen her!

Illustrasjon: Openclipart.org

  2 kommentarer:

  1. Jeg er veldig enig med deg - langsiktig tenking er det eneste som funker. Vi ahr visst om denne utviklingen lenge, og det er syns at stat og kommune må ty til nødløsninger og brannslukking. Men etter noen (få) år som kommuneansatt har jeg skjønt at det er sånn det fungerer i offentlig arbeidsliv??

   Det som provoserer meg veldig, er at jeg sliter med å få jobb. Jeg er utdannet adjunkt, men får ikke fast jobb. Jeg har jobbet som vikar i to skoleår, men blir så skjøvet ut som vikar og skolen bruker ufaglærte/studenter i stedet - mye billigere! Arg! Jeg vil jo gjerne jobbe, men ender opp med å fylle opp en liten stilling istedet... :(

   Lykke til videre som tillitsvalgt, og som lærer :)

   SvarSlett
  2. Det provoserer meg også veldig at du, lærermangelen tatt i betraktning, ikke får fast jobb som adjunkt! Det bare viser hvordan systemet med "penger følger eleven" slår uheldig ut. Rektorene kommer i en lei skvis, og de må velge mellom kvalitet og kvantitet. TRIST!

   SvarSlett