tirsdag 23. mars 2010

Om arbeid, lønn,dugnadsånd og frivillighet.

 Jeg har vært på dugnad i dag. Du hørte riktig. En god gammeldags dugnad, der jeg stiller opp helt frivillig, legger ned en god porsjon arbeidsinnsats, uten å vente betaling. Eller, det vil si... I dette tilfellet fikk koret mitt betaling, fordi jeg gjorde et oppdrag hos et firma. Denne typen dugnad liker jeg.

Men i dag har jeg bitt meg merke i en annen type dugnad. Her oppfordres personer med spesifikk kompetanse til å vise dugnadsånd og legge ned en stor porsjon frivillig innsats for en kommersiell aktør. Den kommersielle aktøren vil få et bedre produkt, og de frivillige vil få en klapp på skulderen.

Jeg snakker selvsagt om VG. VG som la ned desken sin for tre år siden, og som ikke har korrekturlesere lengre. De er for lengst erstattet av et dataprogram. Men dette angrer tydeligvis VG på. For nå vil de ha frivillige til å rette opp feilene som dataprogrammene ikke klarer å luke ut.

Når vi nå skal la et utvalg lesere ta i bruk VG Rett, må vi være litt kresne, og forbeholder oss retten til å plukke ut omlag 100 personer av dem som melder seg på. Derfor ber vi om at du skriver en kort begrunnelse for hvorfor du er kvalifisert til å være “korrekturleser” på VG Nett, og sender det i en mail til rene@vg.no   (VG)
VG søker rett og slett "korrekturlesere" som skal jobbe gratis for dem. Men de må ikke være hvem som helst. Å neida, de må være kvalifiserte. Og hva får disse kvalifiserte "korrekturleserene" til gjengjeld? De kommer på VG-lista over beste korrekturlesere selvsagt:

Vi kan dessverre ikke betale noe for jobben som skal gjøres, men lover å lage en “VG-lista Korrekturlesere” der de beste dugnadsleserne blir gjort stas på. (ib.)
Kjære VG, det var en gang da det fantes et betalt yrke som het korrekturleser. Den gangen gikk denne yrkesgruppen på jobben og la ned en durabelig arbeidsinnsats og hevet lønn, slik som mennesker i andre yrker. Nå finnes det knapt en ekte korrekturleser igjen. Og det merkes. Kvaliteten på det skrevne ord i media er slett ikke som før. Dataprogrammene greier ikke jobben alene. Nå vil dere ha desken deres tilbake. Gratis! Men dere har glemt en ting. Dugnadsånden vekkes når man har anledning til å hjelpe fellesskapet eller enkeltpersoner som trenger det. Min dugnadsånd berøres ikke av store kommersielle aktører som inviterer til dugnad fordi de ikke ønsker å betale for et ærlig stykke arbeid.

Og så til alle dere andre. Jeg poster til slutt definisjonen av korrekturleser i Wikipedia. (Skrevet på dugnad for fellesskapet.) Les den som et epitaf om dere vil. Men spar dugnadskreftene deres til noen som virkelig trenger det:
Korrekturleseren var yrkestittelen til den som skulle påse at der ikke var feil i det som sto i bøker og aviser.
Den tid trykksaken sto «i sats», var oppgaven å påse at linjene var i riktig rekkefølge, stavefeil og lignende var ryddet ut, språk og rettskrivning var i tråd med gjeldende norm. Vanligvis ble der trykket et korrektureksemplar, men drevne korrekturlesere gjorde like gjerne jobben speilvendt og opp- ned. For å gjøre rettingen lettere for typografene, er der egne korrekturtegn som ble skrevet på korrekturarkene (Norsk Standard 899). Disse tegnene benyttes fremdeles i f.eks. forlagskorrektur.
Med de nye skrivemedia, forandret oppgavene seg. Mye overlates til rettskrivingsprogrammer som f. eks. Tansa, som retter feilstavinger, men ikke fanger opp underlige formuleringer, manglende ord eller faktafeil.
Yrket er nå på vei ut av avisene. Fra nyttår 2007 legges den siste rene korrekturavdelingen ned (VG). De store forlagene har beholdt korrekturleserne, men for tiden ofte hentet inn som ekstern tjeneste fra frilansere. (Hentet fra Wikipedia).

.....

(23.3.10) Oppdatert - Til alle wiseguys. Jeg er fullstendig klar over at Wikipedia er et dugnadsprosjekt basert på åpen kildekode.Og jeg er ikke så naiv at jeg ikke ser at grunderne av Wikipedia nok har tjent en god slump penger. Jeg ser likevel ikke sammenhengen mellom VG-rett og Wikipedia her. Det er to helt forskjellige prosjekter det er snakk om. Dessuten hjelper man nok fellesskapet mer om man bidrar til å øke kvaliteten på Wikipedia, enn om man hjelper VG...

......
(24.3.10)
Sonitus magasin anbefaler denne blogposten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar